Unilaterale

Yanyana Kapılar için Şaseler

Unilaterale, birbirine zıt yönde iki kapının aynı şaseye kaymalarına olanak verir.

Sadece tek bir çerçevenin boyutlarını kullanır, ama zıt yönlerde hareket eden iki paralel kapıyı içinde barındırır.